• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 728
  • Annonser

Kraftigt underskott

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) varnar nu för ett kraftigt underskott de närmaste åren. I en ny rapport räknar man med att kostnaderna kommer att överstiga intäkterna med 67 miljarder kronor. Orsaken är till stor del massinvandringen.

(Bild från Avpixlat)

Avpixlats version.

Annonser