• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 799

Stenkastning mot häst

I det ”stök” som förekommer i allt fler ”områden med sociala utmaningar” runt om i Sverige ingår numera grenen ”stenkastning mot häst”.

Avpixlats version.