• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 959

Mindre begåvat

Antalet poliser som säger upp sig av olika skäl ökar kraftigt och för att kunna fylla de tomma platserna sänks nu kraven till polisutbildningen.

För att anses normalbegåvad har det tidigare krävts fyra, fem eller sex på en niogradig skala, men nu ska tre anses vara tillräckligt.

polis-9785473

(Bild från Avpixlat)

Avpixlats version.