• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 635
  • Annonser

Resurskrävande

Slagsmål på asylboenden fortsätter att sluka resurser från Polisen. Den här gången gällde det Jämtland och boendet vid Bispgården.

Man-being-knocked-out

Avixlats version.

Annonser