• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 799

I stället för

Att flickor sextrakasseras av ”nyanlända” är inget ovanligt. Vid Osbecksgymnasiet i Laholm förekommer det också, men där tar man nu till ”kraftåtgärder”, genom att uppmana flickorna att inte gå ensamma, utan tillsammans med kompisar.

sexual_abuse_boys

Avpixlats version.