• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 959

Mordbrand och olaga hot

Oroligheterna på div. asylboenden handlar den här gången bl.a om mordbrand och olaga hot.

Polisen är som vanligt ytterst förtegen.

polis-536748-250x156

Avpixlats version.