• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 81 498

Inga ädla känslor

Vid en fotbollsturnering mellan ”flyktingbarn” från olika asylboenden i Bergs Kommun, Jämtland föddes inga ”ädla känslor”. I stället bröt ett slagsmål ut, där man gick lös på varandra med järnrör och plankor.

Polisen beskriver det hela som “ett stort tumult, både i och utanför idrottshallen“.

barnkrig

Avpixlats version.