• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 81 498

För stor

I en undersökning som PK-media inte heller velat redogöra för, framgår att 70% av svenskarna tycker att invandringen är för stor. Motsvarande andel 2015 var knappa 58% så ökningen är markant.

menza

Avpixlats version.