• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 80 118

Varierat

När det gäller bråk och oroligheter bland asylsökande och ”flyktingbarn”, så är ingen anledning för liten. Och kniv är vanligt förekommande.

Artiklarna finns (liksom relevanta länkar) hos Avpixlat.

Namnlöst-1