• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 80 310

Penningtillskott

Penningbedrägeriet inom flyktingindustrin, särskilt de ”ensamkommande barnen”, har nu ”utvecklats” ytterligare. Invandrare som redan har socialbidrag börjar nu ta emot ”barn” och får därigenom ett betydande penningtillskott.

Migrationsverket uppmuntrar till oegentligheterna, eftersom behovet av bostäder fortfarande är desperat.

money_1

Artikel från Avpixlat.