• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 486
  • Annonser

Omprioriterat

Polisledningen meddelar nu att man prioriterar ner den ordinarie verksamheten. Anledningen är den okontrollerade invandringen, som tar allt mer av resurserna och svenskar som behöver hjälp av polisen, kan inte räkna med att få det, utan får hitta andra lösningar.

Mats-Löfving

(Bild från Avpixlat)

Avpixlats version.

Annonser