• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 486
  • Annonser

Vanligt

Knark och sprit är mycket vanligt förekommande vid asylboenden. Fred  Nyberg, som är professor i biologisk beroendeforskning, säger att ”Man måste förstå att de här barnen mår dåligt”, så det är tydligen vanligt även bland ensamkommande ”barn”.

index

Avpixlats version.

Annonser