• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 631
  • Annonser

Här ändå

En kvinna som fått avslag två gånger på sin asylansökan, befinner sig nu illegalt i Sverige. Det hindrar dock inte att hon lär sig svenska och att hennes barn går i skola här. Hon har dessutom sökt (och fått) socialbidrag för maj månad, för sig och barnen.

Ansökan avslogs först, varför hon överklagade beslutet hos förvaltningsrätten som gav henne rätt.

woman%20holding%20money%201

Avpixlats version.

Annonser