• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 79 631
  • Annonser

Inte alls främmande

Björn Dahlbäck är inte bara polis, utan även ordförande för Socialdemokraterna i Värnamo. Det vore ju honom främmande att på ”något sätt” uppmana till lagbrott, men att starta insamlingar på Facebook till någon som dömts för (en viss sorts) brott, är inte lika främmande.

björn-dahlbäck-facebook2

Dahlbäck är nu anmäld för bl.a. tjänstefel alternativt brott begångna i tjänsten.

Annonser