• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 704

Går bra ändå

I normala fall ska asylsökande kunna visa varifrån de kommer, presentera någon form av identitetshandling (t.ex. pass), samt uppge skäl till varför de behöver skydd. Ingen asylprocess ska inledas innan man uppfyllt de rimliga kraven.

Men det gäller alltså i normala fall, så i ”Den humanitära stormakten” där få saker numera är normala, gäller andra förutsättningar.

Den statliga cirkusen Migrationsverket beräknar att i år har 68.000 personer (85% av totalt 80.000 som hittills sökt asyl här) ”tappat”, eller på annat sätt förlorat passen, och på så sätt blivit synnerligen oförmögna att styrka sin identitet.

Men den statliga cirkusen ser inte det som något problem, utan ger gladeligen uppehållstillstånd till alla som så olyckligt blivit av med passen.

Merith Wager skriver om fenomenet här.