• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 704

Allas lika värde (8)

I Göteborg är det, som på andra platser i Sverige, långa köer till äldreboenden. Många äldre tvingas därför bo kvar hemma, trots att de inte klarar sig själva längre. Men resurserna finns helt enkelt inte och man kan ju inte begära att kommunerna ska trolla fram pengar.

Fast ekonomin är inte lika ansträngd inom alla områden. Det finns faktiskt utrymme för stora satsningar också.

Som här t.ex.