• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 800

Desinformation

Enligt svenska myndigheter, särskilt de som har att göra med invandringen, är det en ”försvinnande” liten risk att vi ska få in ebola i landet. Men för att vara riktigt på den säkra sidan, så har de berörda myndigheterna informerat om att ”god handhygien” gör att risken blir så osannolikt liten att det bara blir löjligt att ens fundera över den.

Men ”Migga X” som jobbar på Migrationsverket, kan visa ett dokument från verkets interna nätverk som visar att man (trots att ebola, tack vara god handhygien, inte kan komma till Sverige) förbereder sig på att ebola (trots god handhygien) kanske, möjligen, till äventyrs ändå dyker upp här.

Det var naturligtvis inte meningen att allmänheten skulle få ta del av den här informationen, så MV kommer med alla till buds stående medel (och några till) förneka att dokumentet och därmed problemet, existerar.

Det gjorde man med det här också, men det problemet har nu vuxit sig så stort att det inte går att dölja längre.

Allas lika värde (7)

SVT1 visar ikväll (20.00)Sveriges bästa äldreboende – vad hände sen?”.

Det har alla förutsättningar att bli intressant.