• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 704

Vinklat

De som vill ha en inblick i hur svenska tidningar vinklar nyheter för att kunna framställa svenskar som rasister, kan först läsa det här.

Efter det blir det mycket intressant att läsa det här.