• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 800

Nästan riskfritt

Enligt ”Läkare utan gränser” är Ebola-utbrottet i Västafrika nu helt utom kontroll och i England ser man det som ett hot, eftersom man har många västafrikanska invandrare. Vid minsta misstanke om att någon kan vara smittad, så genomförs därför noggranna undersökningar.

I Sverige (där man som vanligt vet bättre) viftar man bort risken som ”försvinnande liten”, för vi har i jämförelse med England få västafrikanska invandrare. Dessutom anses en hälsoundersökning peka ut en invandrargrupp och därmed vara ”kränkande”. Man nöjer sig därför med att uppmana till ”god handhygien”.

Den inställningen (som är ett föredöme i politisk korrekthet) har bl.a. lett till att vi fått in multiresistent TBC i landet.

Namnlöst-1

(Bild från Avpixlat)

Uppdaterat: Nödläge.

Uppdaterat: Skräcksjukdomen