• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 800

Nya rekord

Idag kom Migrationsverkets nya prognos om antalet asylsökande till Sverige. Vid årsskiftet löd den på 56.000 och i april skrevs den upp till 61. 000. Nu räknar man med att det blir 80.000 och då är ändå inte anhöriginvandringen och de ”ensamkommande flyktingbarnen” medräknade.

Enligt verkets generaldirektör Anders Danielsson handlar det, återigen, om att ”alla berörda samhällsaktörer måste ta ett gemensamt ansvar så att vi kan ge dem som söker sig hit ett bra mottagande och möjlighet att starta ett nytt liv i trygghet”. Det där med ”bra mottagande” har väl gått så där, eftersom det är brist på både bostäder och arbeten, men likt S:t Erik Ullenhag kallar Danielsson det för ”utmaningar”.

Givetvis är alla budgetar sprängda, men eftersom det bara handlar om skattepengar, så kan vi anse det lilla problemet löst.