• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 800

Internationellt

För att understryka att svenskar nu är en minoritet i Malmö, kommer krisdrabbade Sydsvenskan att trycka vissa artiklar på andra språk fram till valet i höst.

Språken det (för tillfället) gäller är: albanska, arabiska, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska), engelska, franska, nordkurdiska, sydkurdiska, mandarin, pashto, persiska, somaliska samt thailändska, vilka är några av de vanligaste språken i Malmö- Lundregionen.

Om tidningen kommer att fortsätta ges ut på svenska, framgår inte.