• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 491

Inte bara där

I Norrköping var det 60 stycken. I Kalmar är det troligen över 100.

Men inte en enda ”manifestation” (med tillhörande fackeltåg), i ämnet.