• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 800

Business as usual

Hos Sveriges i särklass mest penningslukande verk (Migrationsverket) fortsätter verksamheten som vanligt. D.v.s. alla som säger att de är flyktingar är flyktingar och alla som säger att de är ”ensamkommande barn” är ”ensamkommande barn”.

Hos Merith Wager beskriver ännu en ”migga” (handläggare på Migrationsverket) det galopperande vansinnet.