• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 800

Oväntat

Någonstans i den ”humanitära stormakten” skulle ett antirasistiskt möte gå av stapeln. Ännu en gång skulle man övertyga varandra om att rasismen inte bara finns i barnböcker och bakverk, utan lurar bakom varje hörn.

Nu visade det sig att arrangörerna av mötet hade en icke oäven fallenhet för just rasism, vilket kanske var något oväntat. Man gav nämligen order om att de vita åhörarna (=rätt åsikter, men fel hudfärg) skulle sätta sig längst bak i lokalen. Platserna längst fram skulle istället ges till de som var ”rasifierade” (=rätt åsikter och rätt hudfärg).

Men trots den lilla fadäsen, som gav trovärdigheten hos ”antirasister” ännu en törn, så fortsätter jakten.