• Kalender

  • Arkiv

  • Blog Stats

    • 85 408

Allas lika värde (6)

Ett blint par i Strömstad har, efter 18 år, berövats den assistans de haft med att läsa post, ta promenader och andra vardagliga sysslor. Anledningen är att man på kommunen nu ”tolkat behoven annorlunda”, vilket inte beror på att det blinda paret fått tillbaka synen, utan den annorlunda tolkningen beror på något annat. Vad detta ”annat” är , framgår dock inte.

En, förvisso något klen, men ändå tröst för det blinda paret kan möjligen vara att det inte bara är jämmer och elände i ”den humanitära stormakten”.

Det finns, trots allt, områden där man aldrig tolkar behoven ”annorlunda”, utan man kan få hjälp med i princip allt.